Drie risiconiveaus

De checklist maakt een onderscheid tussen drie risiconiveaus: groen, oranje en rood.

Aan elk risiconiveau hangen mogelijke voorzorgsmaatregelen. Zo kan je ook bij een verhoogd agressierisico veilig op huisbezoek. Of ga je weloverwogen niet op huisbezoek en kies je voor een gesprek op een veilige locatie.

De checklist is ontwikkeld door en voor medewerkers in de jeugdzorg die op huisbezoek gaan. De checklist is ook toepasbaar in andere sectoren.