Beantwoord deze vijf vragen

Elke vraag levert maximaal 2 punten op.

Ken je het kind/de jongere/de volwassene en kun je zijn/haar reacties redelijk inschatten?

Nee? + 2 punten

Reageerde hij/zij eerder agressief?

Ja? + 2 punten

Spelen er zaken die hem/haar emotioneel raken?

Ja? + 2 punten

Zijn er risicoverhogende factoren (bijvoorbeeld drank of drugs, intolerante huisgenoten, agressieve huisdieren)

Ja? + 2 punten

Voel je je onzeker of onveilig in deze situatie?

Ja? + 2 punten

Tel je punten en bepaal het risico op een schaal van 0 tot 10.

Bij 0 punten is het agressierisico klein, bij 10 punten is er een ernstig risico.

Neem voorzorgsmaatregelen in overeenstemming met het risico. Spreek bijvoorbeeld met je leidinggevende af dat hij op een afgesproken uur belt, hou vluchtwegen vrij,...

Zo klein mogelijk risico

Je werkgever is verplicht om in zijn risicoanalyse na te gaan wie er alleen werkt, waar en wanneer.

Hij moet maatregelen nemen om het risico van alleen werken zo klein mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te geven om in- en uitgangen af te sluiten, door een alarmknop te voorzien of door een vluchtroute te bespreken.