Geef praktische hulp

 • Zorg voor comfort: bied een drankje aan, een deken, een comfortabele plek.
 • Ga met de getroffenen naar de EHBO post, arts, spoedopname of zorgcentrum seksueel geweld.
 • Registreer het incident samen met de getroffene.
 • Bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer naar huis kan? Laat het slachtoffer zelf beslissen of men naar huis wil.. Wil de persoon blijven? Vraag wat daarvoor nodig is.
 • Mobiliseer het sociale netwerk van de getroffene.

Geef advies en informatie over

 • de toestand van andere betrokken partijen;
 • welke stappen er nog worden gezet: aangifte bij de politie en verzekering? Ondersteun indien nodig;
 • wat er gebeurt met diegene die het grensoverschrijdend gedrag stelt;
 • nazorggesprekken als jouw organisatie dit aanbiedt. Maak afspraken over hoe en wanneer je de getroffenen contacteert voor het eerste nazorggesprek;

Wees zuinig met je informatie, de getroffene heeft al veel aan het hoofd waardoor het moeilijk is veel informatie op te nemen.

Geef emotionele ondersteuning

 • Zeg dat dit gesprek in alle vertrouwelijkheid wordt behandeld.
 • Bied steun, troost, begrip, rust en warmte.
 • Laat de getroffenen het verhaal doen, forceer geen gesprek: laat de getroffene vertellen als die dat wil en kan.
 • Praat of vraag niet te veel. Zoek niet naar oorzaken, wroet niet in gevoelens.
 • Minimaliseer, evalueer en veroordeel niet
 • Geef informatie over stressreacties als ze door de getroffene worden benoemd. Bijvoorbeeld: slecht slapen, herbeleving, angst, trillen, verdoving, boosheid, een onwezenlijk gevoel,…. Vertel dat dit normale reacties zijn op een abnormale gebeurtenis en dat ze meestal weer verdwijnen.