Mark ziet twee onbekende jongens rondhangen bij de ingang van het gebouw van de leefgroep. Hij zegt: “Goedemiddag heren, kan ik jullie ergens mee helpen?”

De kleinste van de twee vraagt op koele toon “Waarom?” De grootste jongen doet een stap naar voren, kijkt Marc strak aan en sist: “Bemoei je met je eigen zaken, loop gewoon door.”

Marc voelt zich niet prettig. Hij krijgt het warm en voelt zijn hart sneller kloppen. Toch wil hij weten waarom ze hier rondhangen: “Ik begrijp niet zo goed waarom jullie zo bits reageren. Ik wil graag weten wat jullie hier doen. Hebben jullie een afspraak?”

Beide jongen komen nog dichter staan. De grootste zegt: “Je kan moeilijk blijven doen, maar daar schiet je niks mee op. Tenzij je het lekker vindt om pijn te hebben.” Geschrokken loopt Marc het gebouw in. Hij waarschuwt een collega.

groepje jongeren drinken uit glazen flesjes

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie