Toestemming inschatten kan verbaal met een "ja" of non-verbaal met lichaamstaal en -houding. Ga met de persoon na wat zowel verbaal als non-verbaal duidelijke signalen zijn. Het is niet nodig om bij elke handeling expliciet toestemming te vragen. Het is belangrijk om een sfeer van vertrouwen te creëren. Een sfeer waarbij het duidelijk is voor alle partijen dat de handelingen die volgen met toestemming zijn.

Een jongen met autisme heeft in het verleden seksueel gedrag gesteld zonder duidelijke toestemming van de ander. Dit willen we in de toekomst vermijden en de jongen leren hoe hij op een goede manier een "ja" kan inschatten.

Verbaal en non-verbaal toestemming inschatten

Leer de persoon dat je toestemming van de ander op verschillende manieren kan ontvangen.

Iemand kan je een duidelijke "ja" of net een aarzelende "neen" geven op een vraag om verder te gaan met seksuele handelingen. Hoe kan je nu een goede inschatting maken of het is toegestaan om verder te gaan?

Verbale toestemming is niet de enige manier waarop men moet focussen. Er zijn verschillende infokanalen die nuttig zijn om toestemming na te gaan. Daarnaast let je best ook op het non-verbale gedrag. De lichaamshouding zegt soms meer dan woorden.

Zo kan iemand letterlijk "ja" zeggen, maar in lichaamstaal vertellen: "Ik voel me hier onzeker over." Het non-verbale gedrag kan dus in strijd zijn met het verbale gedrag.

Ga na:

  • of de persoon toestemming durft te vragen en op welke manier hij of zij dit zou doen;
  • wat voor de persoon een duidelijke "ja" is;
  • welke lichamelijke signalen de persoon als "het is oké" of "het is niet oké" inschat. Hierbij kunnen foto’s of tekeningen van het lichaam gebruikt worden.

Altijd een verbale JA nodig?

Moet de jongen in de casus dan bij elke handeling een verbale "ja" krijgen van de persoon waar hij seksuele handelingen mee wil stellen?

Neen, dat is niet nodig. Het is wel belangrijk om een sfeer van vertrouwen te creëren. Een sfeer waarbij het voor alle partijen duidelijk is dat de handelingen die volgen met toestemming zijn en waarbij er de afspraak is dat beide partijen op eender welk moment "stop" kunnen zeggen.

Stel je seksuele handelingen met een nieuwe partner?

Dan is het zeker goed om elkaars wensen en grenzen bespreken. De zes criteria van het Vlaggensysteem van Sensoa helpen om bij jezelf en de ander na te gaan of het oké seksueel gedrag is.

Hoe goed iemand zijn best ook doet om de handelingen met respect, vertrouwen en toestemming uit te voeren. Je bent nooit zeker hoe de ander deze handelingen ervaart. Je kan het nooit volledig uitschakelen dat iemand gezond seksueel gedrag als grensoverschrijdend ervaart.