Rick, de papa van Tuur, komt binnen en geeft zijn zoontje aan begeleidster Lieze.

Haar collega Naomi is zichtbaar in de buurt. Vader zegt aan Lieze, terwijl hij in Naomi’s richting kijkt: "Vraag je ook eens aan dat zwartje of ze Tuurs neus spoelt met fysiologisch water?"

Lieze zegt dat ze dit zal doorgeven en neemt Tuur aan. Naomi heeft gehoord wat Rick zei en voelt zich gekwetst.

zwarte vrouw

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie