Naar aanleiding van een nieuwsartikel over zogenaamde roddel- en pestpagina's op social media, oftewel exposegroepen, tea groups of schoolgroups gaat ICT-verantwoordelijke Stijn actief op zoek naar dergelijke pagina's over de eigen school.

De pagina die gevonden wordt, heeft het over leerkrachten en directie. De (anonieme) beheerder vraagt uitdrukkelijk 'welke leerkrachten het volgende slachtoffer moeten worden'. De pagina heeft momenteel 300 volgers en 10.800 likes. Een van de filmpjes haalde zelfs 78.000 views.

Via 'vragenstickers' sturen volgers berichten in zoals "Die van Frans is een van de grootste hoeren van school", "Ze is dik en een hoer", "Dhr. Verhoeven houdt van mannen".

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie