Geef positieve of opbouwende feedback

Met positieve feedback spreek je jouw waardering uit voor positief gedrag of voor gedrag dat je vaker wil zien. Dat motiveert, geeft energie, bevordert het zelfvertrouwen en verhoogt de productiviteit.

Opbouwende feedback is gericht op verbetering of ontwikkeling. Deze feedback is bedoeld om blinde vlekken te helpen identificeren, gedrag positief te veranderen of verwachtingen duidelijk te maken.

Feedback goed geven

Spreek steeds vanuit jezelf

Benoem je intentie

Zo creëer je een positief kader voor je feedback.

 • "Ik vind … tussen ons heel belangrijk."
 • "Ik wil dat je echt goed wordt in …"
 • "Ik gun je heel graag …"

Beschrijf het gedrag van de ander feitelijk en concreet.

Tip: Geef nooit feedback op identiteitsniveau, maar altijd op gedragsniveau. Zo scheid je de persoon van het gedrag. Wees mild voor de persoon en duidelijk op het onderwerp. Zeg dus niet "Jij bent…", wel "Jij doet…"

 • "Ik zie/hoor/merk dat je..."
 • "Ik constateer dat je..."
 • "Wat me opvalt is..."

Zeg wat je daarbij voelt

Of geef aan welk effect dat op jou heeft.

 • "Ik voelde me daardoor ..."
 • "De reactie die het in me opwekte was …"
 • "Ik vind …"
 • "Dit geeft mij het gevoel dat ik ..."
 • "Ik merk dat ik ..."
 • "Dit had op mij het effect …"

Deel jouw behoefte

 • "Ik vind het belangrijk dat …"
 • "Voor mij is het nodig dat …"

Formuleer een verzoek of een suggestie voor verandering

 • "Ik wil je vragen om ..."
 • "Ben je bereid om..."
 • "Mijn suggestie is om…"

Vraag om reactie

 • "Hoe is het voor jou om dat te horen?"

Verken samen oplossingen of achtergronden

Feedback goed ontvangen

Stel je open op

Ga niet in discussie, verdediging of tegenaanval. Besef dat je iets kan leren over jezelf én over de ander.

Luister en vraag door tot je weet wat de ander bedoelt en wat hij graag veranderd wil zien

Vat de feiten, de beleving en het verzoek van de andere samen

Geef aan wat de feedback met je doet, hoe dit bij je binnenkomt

Zeg wat je ermee gaat doen

 • Vind je dat de ander gelijk heeft? Zeg dat. Verontschuldig je zo nodig.
 • Geeft de ander je zinvolle en bruikbare suggesties? Bedank en volg ze op.
 • Ben je het er niet mee eens? Dan is er sprake van een conflict. Namelijk een situatie waarin twee of meer mensen uiteenlopende of tegengestelde belangen, behoeften, zienswijzen of verwachtingen hebben. Dat is geen probleem. Zo lang je maar open en respectvol naar elkaar luistert en beiden bereid bent om het samen op te lossen. Eventueel onderhandel je een tussenvorm die voor beiden acceptabel is.

Het Johari-venster als hulpmiddel om feedback te geven en te ontvangen

Iedere persoon toont elementen van zichzelf in relatie tot anderen. Van sommige zaken ben je je bewust dat je ze toont, van andere niet.

In interacties zijn vier ‘ruimten’ te onderscheiden in functie van bekend of niet bekend voor jezelf en voor de ander. Dit staat bekend als het Johari-venster.

Video