Vang emoties tijdig op

Organiseer regelmatig momenten om met je team of groep stil te staan bij wat er in hen omgaat. Geef hen een duidelijk forum om te delen wat er hen bezighoudt.

Zet daarvoor methodieken in als:

Beide methodieken leggen de nadruk op het open delen van meningen en gedachten en toelaten dat ze er zijn.

Als gespreksleider kan je de focus richten op wat een bepaalde gebeurtenis of maatregel doet met de leden van je team of groep. Of op hoe ze ermee omgaan.

Richtvragen kunnen zijn:

 • Welke vraag houdt jou op dit moment bezig?
 • Wat heb jij vandaag nodig? Van wie?
 • Wat is jouw zorg?
 • Waar verwonder jij je over?
 • Wat was het eerste waar je vanochtend aan dacht toen je wakker werd?

Beelden zijn vaak een hulp om emoties te uiten. Gebruik bijvoorbeeld de 'Gevoelsmonsterkaartjes' of de Dixit-kaartjes.

Ga goed om met weerstand

Doe de check, check, check.

Check of de ander wel wil

Voel je weerstand? Rijzen er veel vragen en ‘ja, maars’? Vraag of de ander het voorstel wel wil. Of zijn er bepaalde voorwaarden?

Check of de ander wel kan

De meeste weerstand en stress ontstaat als mensen het gevoel hebben dat hun iets gevraagd wordt waarvan ze denken dat het een onmogelijke opdracht is.

Er is te weinig tijd of er is geen geld. Het kan ook zijn dat men zich niet in staat of te weinig ervaren voelt. Ook een gebrek aan ondersteuning kan ervoor zorgen dat de persoon blokkeert. Zorg dat het op tafel komt en zoek er samen een oplossing voor.

Check of je zelf nog wilt

Jij bepaalt voor een groot deel of de ander nog wil. Ben je zelf wel enthousiast en hoopvol? Kan je je visie en mening geven met de glimlach en met opgeheven hoofd, omdat je zelf vindt dat je zinvolle argumenten hebt?

Zorg dat de ander weet waarom en herinner aan de mogelijke winst die de afspraak kan opleveren.

Buig negatieve emoties positief om

Vraag door

 • Wat is er voor jou belangrijk in deze situatie?
 • Welke waarde komt in het gedrang?
 • Het is duidelijk dat deze situatie iets bij jou raakt. Wat is dat precies?
 • Wat heb je nodig?
 • Wat is er nodig om die behoefte of waarde in deze situatie meer recht te doen?

Vaak zitten emoties vermomd in zinnetjes als "Nee, want…" en "Ja, maar…". Je komt ze vaak tegen tijdens overleg- en beslismomenten.

Spreek af dat iedereen verder bouwt op de aangebrachte ideeën en voorstellen. Gebruik dus bewust "Ja, en…".

Met deze vragen help je mensen verder te bouwen op een idee

 • Wat wil je wel?
 • Wat wil je bereiken?
 • Wat heb je nodig?
 • Onder welke voorwaarden zou je dit wel kunnen of zien zitten?
 • Wat is in de huidige omstandigheden de beste oplossing?
 • Hoe kun je dat realiseren?
 • Wat kun je doen om een eerste stap te zetten?
 • Wie kan je helpen?
 • Wat verwacht je van je wie?

Is er toch iets onduidelijk of heeft iemand een bedenking? Laat de persoon dat dan herformuleren in de vorm van een vraag. Dat vermindert een defensieve reactie en bevordert een open gesprek.

Bij gevoelige of emotioneel beladen onderwerpen is het soms nodig om een gesprek meer gestructureerd aan te pakken om zo extreme standpunten en emoties op te vangen. Methodieken komen dan van pas.

Ze bevatten vaak een aantal duidelijke stappen en spelregels waardoor het gesprek rustiger en ordelijker verloopt en iedereen, zonder onderbroken te worden, aan het woord komt.