Sandrine luistert naar muziek via haar muziekbox. Die staat behoorlijk hard. Begeleidster Naïma vraagt om de muziek stiller te zetten. Sandrine reageert niet.

Na het nog een keer te vragen zonder reactie, besluit Naima de muziekbox af te nemen. Ze komt rustig dichterbij en zegt kordaat tegen Sandrine dat ze de box dan maar zal meenemen.

Daarop slaat Sandrine keihard op haar rug en roept: "Afblijven!" Het doet Naïma behoorlijk pijn. Naïma is geschrokken. Sandrine sist: "Geef terug, ik kan nog harder slaan als je wilt."

boos meisje

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie