Aantal deelnemers: min. 6 - max. 20

Duur: 30 tot 60 minuten

Materiaal:

Stappenplan

Stap 1

Laat deelnemers in groepjes van drie of vier een situatie beschrijven waarin ze graag assertief willen zijn en waar dat tot nu toe nog niet gelukt is.

Geef ze de opdracht om met elkaar een scène van deze situatie te maken waarin ze erg assertief zijn. Zo assertief als ze in hun dromen willen zijn. Over-acteren is toegelaten.

Geef ze voldoende tijd om de scène te maken en te oefenen. Loop langs en help waar nodig.

Stap 2

Laat elk groepje de eigen scène spelen. Beloon telkens met een groot applaus. Bespreek nog niet na, geef enkel een compliment.

Stap 3

Als alle scènes gespeeld zijn, vraag je aan de deelnemers welk concreet gedrag uit de scènes hoort bij assertief gedrag.

Vraag naar zaken als houding, mimiek en intonatie. Vraag ook welke woorden of zinnen er bij assertief gedrag horen.

Stap 4

Gebruik tot slot deze oefening om belemmeringen te bespreken.

Vraag de deelnemers wat hen tegenhoudt om dit gedrag in de praktijk te tonen. Ze hebben het in huis, dat hebben ze bewezen.

Bespreek vervolgens wat ze hiervoor nodig hebben.

Bron: Annemieke van den Heuvel - www.selmafoeken.nl