Michael en Alexis, twee jongens en leeftijdsgenoten zijn beste vrienden. Ze zijn constant in elkaars buurt te vinden, zelfs tijdens het weekend. Tot ze ruzie krijgen over een tablet die Michael leende van Alexis, maar niet teruggaf. Daarom wil Alexis geen vrienden meer zijn.

Ondanks dat Michael een populaire jongen is met veel vrienden wordt hij razend en start een wraakactie. Hij maakt spullen van Alexis stuk, valt hem aan op weg naar huis, lokt gevechten uit en spuit schunnige graffititeksten over Alexis op de schoolmuur.

Alexis is bang, beschaamd en durft niet meer naar school.

persoon houdt kapotte tablet vast

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie