Een 30-jarige man met een mentale beperking die zelfstandig thuis woont, houdt van seksuele beelden waarop jongere mannen zijn afgebeeld. De ambulante hulpverlener voelt zich ongemakkelijk om met de cliënt hierover in gesprek te gaan.

Ze vindt dat de jongens er te jong uit zien. Ze wil graag dat als hij naar porno surft op sites die zij voorstelt, zodat de beelden ‘zeker niet pedofiel' zijn. Stel je voor dat ze hem aanzet tot pedofilie...

Tijdens een gesprek hierover haalt hij aan dat hij eigenlijk liever echte seks zou willen. Hij heeft via internet gezien dat je kan betalen voor seks en wil er graag zijn budget voor inzetten.

man zit in stoel

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie