Lotte, 15 jaar, hoort voor het eerst dat er allerlei roddels over haar verspreid worden door een groep meisjes van de sportclub. Ze zeggen dat ze geflirt heeft met een trainer en trekken bepaalde situaties helemaal uit de context. Een van de meisjes wil ook niet naar een feestje gaan als Lotte er zou zijn. Lotte is binnen de club één van de betere atletes. Het zorgt voor jaloezie bij de andere meisjes omdat zij regelmatig voorrang krijgt om de club te vertegenwoordigen op wedstrijden.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie