Zijn alle gedragscriteria oké? Dan gaat het om een aanvaardbare of zelfs prettige situatie met normaal, te verwachten gedrag. De situatie krijgt dan een groene kleur. 

Is er twijfel of zijn niet alle gedragscriteria oké? Dan gaat het om een grensoverschrijdende situatie en krijgt de situatie een gele, rode of zwarte kleur.

Gebruik deze factoren om in te schatten of de impact van een situatie ernstiger wordt.

Afhankelijk van de kleur die de situatie krijgt, geef je een (ped)agogische reactie. Bekijk hier de Grenswijs reactiewijzer.

Blijf je twijfelen over welke kleur de situatie krijgt? Laat de beoordeling even los en stel volgende vragen: 

  • Wie heeft wat nodig om deze situatie het hoofd te bieden?
  • Wie heeft wat te leren? 
  • Wat is er nodig om de schade bij de verschillende betrokkenen te herstellen of te verminderen? Lees hier hoe je dit doet bij seksuele incidenten.