Bombarderen met berichtjes

Liv, 12 jaar, zit in het 1e middelbaar in een klas van 15 leerlingen. De klas is een hechte groep. Sommigen kenden elkaar al van op de lagere school, maar ook de nieuwe leerlingen vonden relatief snel hun plekje binnen de groep. Het duurde in september dus niet lang vooraleer telefoonnummers en social media werden uitgewisseld.

Sinds een tweetal weken vindt de groep het grappig om elkaar berichten te sturen met daarin enkel en alleen de letter ‘a’. : ‘aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa…’ .

Liv krijgt, net als haar klasgenoten, de berichten op eender welk tijdstip van de dag. Dit is zonder enige aanleiding; soms één keer per dag, soms 3 dagen niks en soms dan weer tot wel 7 keer per dag. De berichten variëren van kort, met één enkele letter ‘a’ in, tot lang, tot ware ‘bommetjes’ in de inbox: een grote hoeveelheid van verschillende berichtjes, direct na elkaar, binnen een kort tijdsbestek. Ze stuurt wel al eens, wanneer die persoon het niet verwacht, gelijkaardige berichtjes terug.

groepje jongeren met smartphone in de hand