Als je reageert op grensoverschrijdend gedrag, maar ook als je incidenten met collega’s bespreekt, is het belangrijk om assertief te zijn.

Zeg wat jou stoort, kwaad of bang maakt. Durf hulp te vragen. Zeg wat je nodig hebt en geef je eigen grenzen aan. Doe dat zonder de belangen van de andere te ontkennen. Doe dat bovendien op een rustige en respectvolle manier.

Als je dat niet of te voorzichtig doet dan weet de ander het niet, leert hij of zij niets bij en blijft de kans op herhaling bestaan.

Ook bestaat het risico dat jij blijft zitten met een heel ongemakkelijk gevoel. Als je te vaak subassertief opstelt, verlies je op lange termijn je plezier in het werk.

Kom je op een te brute of te agressieve manier op voor jezelf dan drijf je de ander in het nauw en schep je afstand. In beide gevallen breng je schade toe aan jezelf en aan de ander. Je ondermijnt dan de dialoog en de samenwerking.

Assertief reageren biedt geen garantie dat je krijgt wat je wilt. Jouw belangen kunnen botsen met die van de ander. Dat is niet erg, als ze maar duidelijk op tafel liggen. Want zo kan je samen de mogelijkheden verkennen om eruit te komen.