Tijdens een voetbalwedstrijd tussen twee U16-ploegen roepen ouders verschillende racistische zaken. Ze schelden o.a. de spelers van het thuisteam uit voor kutmarrokanen en roepen dat ze terug moeten keren naar hun land. De scheidsrechter lijkt dit niet te horen. De spelers zelf negeren de uitspraken tijdens de wedstrijd, maar doen na de wedstrijd hun beklag bij de scheidsrechter. De scheidsrechter weigert dit op te nemen in zijn wedstrijdverslag omdat hij het niet zelf gehoord heeft. Hun trainer zegt hen dat ze het best negeren en dat dit jammer genoeg bij het voetbal hoort. Ook de andere medewerkers van de thuisploeg reageren niet.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie