Jayden is een heel joviale Jamaïcaanse man die vaak grapjes
maakt met zijn collega’s en klanten. Zijn baas en collega’s voelen zich hier ongemakkelijk bij. Maar niemand zegt er iets van, want het kan discriminerend overkomen.

De frustraties verergeren geleidelijk.

Pas tijdens een beoordelingsgesprek krijgt Jayden van zijn baas te horen dat zijn houding niet gepast is en moet veranderen.

Jayden is hier zeer emotioneel en boos over: “Wat!?! Wat maak je me nu! Da’s een mes in mijn rug. Ik doe mijn best. Ik werk hier al negen maanden. Niemand klaagt over mij. En nu krijg ik dit! Jij roept me hiervoor? Jij bent een man met twee gezichten!”

Zijn baas wordt ook kwaad: “Je roept tegen mij en beledigt mij, dat pik ik niet! Het gesprek stopt hier!”

2 mensen geven high five

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie