Samia, een meisje van 10 jaar, traint al een half jaar in de plaatselijke basketbalclub net zoals haar broer Mo. Ze is het enige meisje in haar team. Haar trainer Ron behandelt haar echter anders dan de jongens. Samia wordt regelmatig genegeerd of afgewimpeld als ze iets vraagt. Tijdens wedstrijdjes moet ze heel vaak op de bank zitten en mag ze nooit eens een volledige wedstrijd meespelen. De club voorziet ook geen aparte kleedkamer. Ze moet zich samen met de jongens omkleden hoewel ze dit niet zo leuk vindt. Ze kijkt heel erg op naar haar broer en wou daarom ook graag basketten, maar na een half jaar denkt ze al aan stoppen door de trainer. De ouders stappen naar het clubbestuur.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie