Twee vrouwelijke collega’s houden afstand van een mannelijke collega die zijn handen niet kan thuishouden. Hij raakt ‘per ongeluk’ steeds hun borsten aan.

Doel: de mannelijke collega moet... Hoe pak je dit aan als omstaander? Voorbeeld
Gedrag stoppen Stoppen Je steekt je hand uit om de aanraking te voorkomen of je gaat fysiek tussen de partijen staan.
Taal hebben, kunnen spreken over Gedrag benoemen "Je hebt het moeilijk om je handen thuis te houden?"
Het eigen en andermans perspectief kunnen verwoorden Gevoelens, gedachten, wensen, verlangens, vragen bevragen "Ik denk niet dat de collega’s dit aangenaam vinden. Is dit voor jou leuk?"
Weten welk gedrag oké is en waarom Bevestigen en uitleggen waarom "Ja ik weet, het is moeilijk voor een man." (grappend)
Weten welk gedrag niet oké is en waarom Begrenzen en uitleggen waarom "Maar het is niet iets wat je ongevraagd en ongewild doet. Het is vervelend en iedereen is ondertussen op zijn hoede voor jou."
Een afspraak kennen over hoe hier verder mee zal worden omgegaan

Afspraken

Consequenties

Toezicht

Hulp of bemiddeling

Doorverwijzing

Rapportage

"Zal je ermee stoppen? Kan je dat beloven?"