• Wat breng jij al aan in jouw lessen? 
 • Wat ontbreekt nog? 
 • Wat heb je nodig om dit te kunnen geven? 

Geef jouw mening. Zo kan jouw school een leerlijn opstellen, zodat elke leerling gepaste informatie over seksualiteit krijgt.

De lijst invullen duurt een tiental minuutjes. 

De eerste vraag is of de leerkracht reeds relationele en seksuele vorming geeft.

Is het antwoord negatief, dan zijn onderstaande vragen relevant.

Geeft u relationele en seksuele vorming?

Ja/nee

Welke drempels of hindernissen ervaart u om relationele en seksuele vorming te geven?

Ik voel mij in staat om aan de slag te gaan rond relaties en seksualiteit in de klas.

(Helemaal niet – Eerder niet – Eerder wel – Helemaal)

Ik vind dat er voldoende relationele en seksuele vorming is op school.

(Helemaal niet – Eerder niet – Eerder wel – Helemaal)

Hoe wordt relationele en seksuele vorming op uw school georganiseerd?

 • Het zit geïntegreerd in mijn vak.
 • Het zit geïntegreerd in het vak van een collega.
 • We doen jaarlijks een project (dag/week) rond het thema
 • We kijken een film rond het thema.
 • We gaan in op vragen van leerlingen.
 • Het komt niet aan bod in de graad waar ik lesgeef.
 • Ik weet het niet.
 • Andere...

Welke noden ziet u bij uw leerlingen op het vlak van relaties en seksualiteit?

Wens je nog iets toe te voegen aan deze bevraging?

Is het antwoord positief, dan zijn onderstaande vragen relevant.

In welk vak en in welke graad geeft u relationele en seksuele vorming?

Vink aan over welke thema’s u het hebt tijdens de lessen relaties en seksualiteit.

 • Puberteit (geslachtsdelen, hygiëne, menstruatie, …)
 • Seks en de eerste keer
 • Schoonheidsidealen
 • Relaties, sociale vaardigheden, flirten en versieren
 • Zwangerschap en anticonceptie
 • Soa’s en hiv
 • Grenzen aangeven en respecteren
 • Seksuele oriëntatie en gender(rollen)
 • Transgender
 • Porno (lager onderwijs: naaktbeelden in de media)
 • Sexting en naaktfoto’s
 • Andere, namelijk…

Bij relationele en seksuele vorming, zijn er verschillende niveaus waarop je kan werken.

We hanteren hiervoor het KAVES-model. Op welke niveaus werkt u voornamelijk?

 • Kennis: alles wat te maken heeft met kennisverwerving (bijvoorbeeld: meegeven dat 1 op 20 jongeren een soa heeft en wat soa’s zijn).
 • Attitudes: opvattingen, overtuigingen, meningen,… (bijvoorbeeld: discussiëren over het imago van condooms).
 • Vaardigheden: communicatievaardigheden of methoden aanleren (bijvoorbeeld: aanleren hoe je een condoom gebruikt, aanleren hoe je condoomgebruik ter sprake brengt).
 • Emoties: gevoelens of emotionele ervaringen bespreken (bijvoorbeeld: aandacht hebben voor gêne rond condooms).
 • Steun: alle bronnen, mensen, procedures aanhalen die je kunnen helpen (bijvoorbeeld: meegeven waar je condooms koopt).

Welke lesmaterialen gebruikt u bij relationele en seksuele vorming?

Waarover zou u nog willen bijleren als het gaat over relationele en seksuele vorming?

 • Creëren van een veilige omgeving (bijvoorbeeld: ervoor zorgen dat elke leerling een vraag durft te stellen).
 • Omgaan met persoonlijke vragen (bijvoorbeeld "Wanneer had u voor de eerste keer seks?").
 • Omgaan met meningsverschillen (bijvoorbeeld: visie op holebiseksualiteit).
 • Meer kennis verwerven omtrent de inhoud van relaties en seksualiteit (bijvoorbeeld: hoe weet je wat er leeft in jouw klas).
 • Mijn taalgebruik rond relaties en seksualiteit afstemmen op mijn groep (Bijvoorbeeld: met welke woorden voelt de klas en de leerkracht zich comfortabel?).

Wat heeft u nodig om relationele en seksuele vorming te geven?

Stemt u met collega’s inhouden rond relaties en seksualiteit af?

Ja/nee

Ik stem de inhoud van de relationele en seksuele vorming af op de vragen van de leerlingen.

(Helemaal niet – Eerder niet – Eerder wel – Helemaal)

Ik voel mij in staat om aan de slag te gaan rond relaties en seksualiteit in de klas.

(Helemaal niet – Eerder niet – Eerder wel – Helemaal)

Ik vind dat er voldoende relationele en seksuele vorming is op school.

(Helemaal niet – Eerder niet – Eerder wel – Helemaal)

Hoe wordt relationele en seksuele vorming op uw school georganiseerd?

 • Het zit geïntegreerd in mijn vak.
 • Het zit geïntegreerd in het vak van een collega.
 • We doen jaarlijks een project (dag/week) rond het thema.
 • We kijken een film rond het thema.
 • We gaan in op vragen van leerlingen.
 • Het komt niet aan bod in de graad waar ik lesgeef.
 • Ik weet het niet.
 • Andere...

Welke noden ziet u bij uw leerlingen op het vlak van relaties en seksualiteit?

Wens je nog iets toe te voegen aan deze bevraging?