Zet de neuzen in dezelfde richting

Soms lijkt het erop dat iedereen het erover eens is wat grensoverschrijdend gedrag is. Maar schijn bedriegt. Je referentiekader bepaalt mee hoe je gedrag interpreteert.

Werk je al jaren met volwassenen met een verstandelijke beperking? Heb je daarvoor een opleiding gevolgd? Dan is de kans groot dat je het zoveelste verwijt van een gebruiker aan jouw adres minder persoonlijk neemt dan iemand die bij je organisatie iets komt leveren en hetzelfde verwijt naar zijn hoofd krijgt.

Ook de context waarin je het gedrag ziet, beïnvloedt je interpretatie.

Je werkt in een organisatie met drugsverslaafde jongeren. Als twee jongeren elkaar op je werk in de haren vliegen, interpreteer je dat gedrag anders dan als je twee vechtende jongeren ziet in de school van je eigen kinderen.

Zorg dat iedereen in je organisatie hetzelfde verstaat onder grensoverschrijdend gedrag. Stel daarom samen een definitie op.

Je definitie is de kapstok van je maatregelen, visie en beleid

Een goede start om visie te ontwikkelen is grensoverschrijdend gedrag in je organisatie bespreekbaar maken en samen een definitie formuleren. Een duidelijke definitie is belangrijk om iedereen op dezelfde lijn te krijgen.

Daarnaast is hoe je grensoverschrijdend gedrag definieert bepalend voor de maatregelen die je neemt.

Medewerkers weten dan beter vanaf wanneer ze moeten reageren, welke incidenten ze mogen en welke ze moeten melden of registreren en vanaf wanneer herstel, opvang en nazorg wordt gestart.

Een definitie bepaalt ook voor wie het beleid van toepassing is. Geldt het alleen voor medewerkers als slachtoffer en doelgroepleden als dader? Of kan iedereen zowel dader als slachtoffer zijn?

Maak een definitie op maat van jouw organisatie