De manier waarop je een situatie aanpakt en er op reageert, is afhankelijk van verschillende factoren.

  • Het ene gedrag is het andere niet. Een opmerking, een scheldwoord, een bedreiging of vuistslag in het gezicht... Elk van deze gedragingen vraagt een andere benadering.
  • Bekijk wie betrokken is. Sommige mensen hebben een olifantenvel en ondervinden minder hinder van bepaald gedrag. Anderen zijn net snel van slag.
  • In welke context speelde het gedrag zich af? Wat is 'the bigger picture' van de situatie?
  • ...

Een objectievere inschatting van grensoverschrijdend gedrag biedt professionals én gebruikers neutrale en objectieve handvatten om gedrag in te schatten, het bespreekbaar te maken en gepast te reageren. Het systeem doet je reflecteren en objectiever naar situaties kijken. Zo bepaal je beter welke reacties, maatregelen, begeleiding en zorg nodig zijn voor: 

  • De persoon die het gedrag stelde;
  • De persoon die het onderging;
  • De omstaanders en de omgeving;
  • Het beleid van je organisatie.
  • ...

Gezond (reactie)gedrag wordt gestimuleerd, wat bijdraagt aan het voorkomen en terugdringen van grensoverschrijdend gedrag!