Een meisje weigert elke medewerking in de therapiesessie wanneer een onderwerp rond relationele en seksuele vorming aan bod komt. Volgens haar standpunt zijn dit onderwerpen waar niet over gesproken wordt.

Tip 1: stem taal op elkaar af

Zorg in deze eerste stap voor een goede en gemeenschappelijk communicatie. Denk daarbij aan duidelijke verbale en non-verbale (lichaams)taal.

Breng als hulpverlener de boodschap helder door eenvoudige taal te gebruiken. Bekijk ook hoe de cliënt lichamelijk reageert tijdens het gesprek.

Lichaamstaal verduidelijkt soms meer dan woorden hoe de persoon zich bij iets voelt.

Vanuit het voorbeeld kan je Zanzu.be gebruiken om tot een gemeenschappelijke taal te komen:

Deze site geeft informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid in veertien talen.

Je vindt er onder andere tekeningen bij de informatie, een voorleesfunctie en een vertaalwoordenboek voor meer dan 200 specifieke termen over seksualiteit, lichaam en relaties.

Tip 2: verken elkaars perspectief

In deze stap maken jij en je cliënt duidelijk aan elkaar hoe je allebei naar de situatie kijkt. Communiceer hoe jij denkt over de situatie en waarom je het belangrijk vindt dat de ander dit begrijpt. Luister daarbij ook naar mening van de ander.

Het is niet belangrijk om akkoord te gaan, maar probeer elkaar te begrijpen. Het kan helpen om op zoek te gaan naar wat jullie gemeenschappelijk hebben.

Vanuit het voorbeeld kan je volgende vragen stellen:

 • Wat vind je van spreken over seksualiteit?
 • Kun je mij vertellen waarom je niet over seksualiteit wil spreken?
 • Hoe voel jij je bij het spreken over seksualiteit? Wat doet dat met jou?
 • Over welke dingen kunnen we dan wel praten waar je je wel comfortabel bij voelt?
 • Met wie kan je wel over seksualiteit spreken?

Tip 3: kader vanwaar jij het gesprek over seksualiteit start

Kader dit zoveel mogelijk binnen de waarden en de visie van de organisatie. Bevraag wat de verwachtingen zijn van de cliënt rond seksualiteit.

Verduidelijk ook je eigen verwachtingen en rol als professional.

Vanuit het voorbeeld kan je het volgende vertellen:

“In deze begeleiding vind ik het belangrijk om je weerbaar te maken rond seksualiteit. Daarom is een gesprek hierover noodzakelijk. Als hulpverlener moet ik dit onderwerp aan bod laten komen en je hierover inlichten.

Ook ons intern integriteitsbeleid stelt dat we na een incident met de betrokkenen spreken over seksualiteit. Mijn rol hierin is voornamelijk luisteren en je ondersteunen in de kennis die je nodig hebt. Hoe zie jij jouw rol binnen dit gesprek?”

Tip 4: verken de motieven van de ander

Probeer de onderliggende motieven van de cliënt te achterhalen. Waarom reageert de cliënt op die manier? Welke gevoelens zitten onder deze houding?

Erken ook het standpunt van de ander, ook als jullie niet over alles hetzelfde denken. Neem een luisterende houding aan en bevestig of vat regelmatig samen.

Niet iedereen praat even makkelijk en vlot over zijn gedachten en gevoelens. De Sensoa-methodiek ‘Onder Vier Ogen’ kan je hierbij helpen. Lees hier meer over hoe een gesprek te starten over seksualiteit.

Tips toegepast op een tweede casus

Een cliënt is doorverwezen voor hulp. De persoon houdt van seks met paarden en vindt het geen probleem wanneer hij dit probeert uit te voeren. Als hulpverlener ben jij het hier niet mee eens. Jullie blik verschilt.

Toets af wat de cliënt verstaat onder seks met paarden:

 • Wat is seks met paarden? Is dat knuffelen, geslachtsgemeenschap of ...?
 • In welke mate denk je dat het paard dit wil?
 • Welke waarden en normen zoek je in een relatie? Daarbij kan je een oefening doen als ‘geef drie woorden als je denkt aan een relatie’.

Blijf zeker ook niet stil staan bij de oppervlakkige redenen waarom de cliënt seks wil met paarden. Ga op zoek naar de dieperliggende motieven van het gedrag.

 • Hoe voel jij je bij het spreken over seksualiteit? Wat doet dat met jou?
 • Wat vind je van seks met paarden?
 • Kun je mij vertellen waarom je seks wil met paarden?

Tips om het gesprek te starten over seksualiteit