Ga na of je er klaar voor bent om het conflict aan te gaan

 • Is de ander belangrijk genoeg om het conflict aan te gaan?
 • Wil je iets leren over jezelf?
 • Wil je echt openstaan voor het perspectief van de ander of ga je er prat op dat je de wijsheid in pacht hebt?
 • Is dit een geschikt moment?
 • Ben je bereid om te zeggen wat gezegd moet worden?
 • Wil je samen met de ander zoeken naar wat jullie verbindt om zo tot een oplossing te komen of wil je per se winnen en gelijk krijgen?

Neem je verantwoordelijkheid: ga in gesprek

Jij kan de ander niet veranderen. Je kan alleen iets aan je eigen gedrag veranderen. En zo misschien de interactie veranderen. Zet zelf de eerste stap om het conflict aan te kaarten en constructief om te buigen.

 • Zeg dat je opmerkt dat er iets misgaat. Spreek vanuit jezelf.
 • Vraag de ander op welk moment een gesprek het beste past.
 • Benadruk de bedoeling om er samen beter uit te komen.
 • Spreek af op een neutrale en rustige plaats.

Analyseer het conflict

Gebruik het 7-i model van prof. Martin Euwema

 1. Issues: waar draait het echt om? Wat zijn de conflictkwesties voor beide partijen.
 2. Individuen: wie zijn de mensen in dit conflict? Denk aan persoonlijkheid, conflicthanteringstijl en dergelijke.
 3. Interdependentie of onderlinge afhankelijkheid: welke relatie hebben de partijen? Hoe afhankelijk zijn ze van elkaar?
 4. Interactie: hoe gaan ze met elkaar om? Hoe reageren ze op elkaar?
 5. Implicaties: wat zijn de gevolgen van hun interactie voor het verloop van het conflict maar ook voor mogelijk oplossingen?
 6. Institutie: hoe ziet het ruime kader waar het conflict in plaatsvindt eruit? Welke invloed heeft dat kader?
 7. Interventies: welke tussenkomsten zijn mogelijk? Wie kan ze uitvoeren? Wat probeerden ze zelf al en wat nog niet?

Tip: Leg deze vragen op tafel of schrijf ze op een flap op het moment dat je met de andere(n) in gesprek gaat om inzicht te krijgen in het conflict en het mogelijk te proberen oplossen.

Blijf in gesprek

Gouden regels:

 • Praat voor jezelf. Wees open en eerlijk. Wees duidelijk over je eigen behoeften en belangen. Respecteer de regels van verbindend communiceren.
 • Blijf bij het onderwerp en de feiten. Onderbouw meningen en gevoelens met voorbeelden.
 • Luister naar de ander. Stel vragen. Welke kijk, noden en verwachtingen heeft hij? Welke belangen, behoeften of waarden gaan daarachter schuil?
 • Zet jullie beide belangen en behoeften naast elkaar. Want hier is de grond voor wederzijds begrip en erkenning te vinden. Ga na of een oplossing mogelijk is.
 • Bespreek mogelijke oplossingen. Niet alleen voor de inhoud, ook voor de manier van omgaan met elkaar.
 • Beslis samen welke oplossing de beste is en maak afspraken over de naleving ervan en over een toekomstige constructieve samenwerking.
 • Spreek een moment af om te evalueren.

Even een moeilijk moment?

 • Tel tot tien als je negatieve emoties voelt opkomen. Of stap uit de situatie en schep een luchtje.
 • Is de andere partij heel boos? Laat hem dat even razen. Dat is soms tanden bijten. Maar het voordeel is dat de ander nadien weer meer openstaat voor jouw kant van de zaak.
 • Wordt het te emotioneel? Haal er een onafhankelijke partij bij die bemiddelt in het conflict.

OF, kijk eens vanuit een heel ander perspectief.

Meer weten?