Hoe beoordeel jij de situatie?

Stress is het gevolg van hoe jij de reden van stress beoordeelt en ermee omgaat. Allerlei factoren bepalen hoe je er mee omgaat: je intelligentie, waarden en normen, overtuigingen...

Vragen die je in overweging kan nemen bij de confrontatie met de redenen van stress:

 • Wat staat er op het spel?
 • Wat bedreigt er jou of je dierbaren? Fysiek of emotioneel?
 • Kan je iets doen aan de situatie of kan je de schade beperken?

Hoe ga je om met stress?

Je kan op verschillende manieren omgaan met stress.

 • Probleemgericht: je pakt het probleem doordacht aan en probeert het te controleren. Je hebt het gevoel dat je de stressprikkel kan beïnvloeden. Emotiegericht: je probeert de onprettige emoties die het gevolg zijn van stress te verminderen of te controleren, niet de oorzaak. Je hebt het gevoel dat je de stressprikkel niet kan beïnvloeden.

 • Actief: je gaat aan de slag met het probleem

 • Passief: je past je interpretatie of reactie aan. Je zoekt afleiding om niet aan het probleem te denken.

Eén strategie is niet zaligmakend. Je kan niet voorspellen welke strategie het beste voor jou werkt. Dat hangt af van de aard, de ernst en de duur van de situatie.

 • Een probleemgerichte aanpak werkt doorgaans goed als het probleem controleerbaar is, maar is niet zo efficiënt als je niets kan veranderen aan de situatie.

 • Ben je flexibel in je copingstrategieën? Dan ben je beter gewapend tegen stressvolle situaties. Actief omgaan met stress is globaal gezien efficiënter dan passief omgaan met stress. Je werkt aan het probleem en dat geeft een gevoel dat je daadwerkelijk de situatie kan beïnvloeden. Een passieve stijl kan leiden tot gevoelens van machteloosheid, wat je weer stress kan bezorgen.

Actief

Passief

Emotiegericht

 • Er een positieve betekenis aan geven

 • Lichaamsbeweging

 • Accepteren wat je niet kan veranderen

 • Ontspanningsoefeningen

 • Alcohol, drugs gebruiken, roken en

 • Ongezond eten

 • Jezelf de schuld geven

 • Piekeren

 • Je vijandig opstellen

 • Ontkenning

 • Vermijding

Probleemgericht

 • Plan opstellen en uitvoeren

 • Informatie opzoeken om het probleem op te lossen

 • Steun zoeken bij anderen

 • De zaak somber inzien