Liv, 12 jaar, zit in het 1e middelbaar in een klas van 15 leerlingen. De klas is een hechte groep. Sommigen kenden elkaar al van op de lagere school, maar ook de nieuwe leerlingen vonden relatief snel hun plekje binnen de groep. Het duurde in september dus niet lang vooraleer telefoonnummers en social media werden uitgewisseld.

Sinds een tweetal weken vindt de groep het grappig om elkaar berichten te sturen met daarin enkel en alleen de letter ‘a’. : ‘aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa…’ .

Liv krijgt, net als haar klasgenoten, de berichten op eender welk tijdstip van de dag. Dit is zonder enige aanleiding; soms één keer per dag, soms 3 dagen niks en soms dan weer tot wel 7 keer per dag. De berichten variëren van kort, met één enkele letter ‘a’ in, tot lang, tot ware ‘bommetjes’ in de inbox: een grote hoeveelheid van verschillende berichtjes, direct na elkaar, binnen een kort tijdsbestek. Ze stuurt wel al eens, wanneer die persoon het niet verwacht, gelijkaardige berichtjes terug.

groepje jongeren met smartphone in de hand

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie