Maak je organisatie Grenswijs

Met Grenswijs stel je een beleid op voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of positief gezegd: deze tool helpt je bij een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit.

Grenswijs geeft je antwoorden op de vragen waar jij als beleidsmedewerker mee zit:

 • Hoe schep ik een goed klimaat, ook over seksualiteit?
 • Hoe voorkom ik grensoverschrijdend gedrag met een preventief beleid?
 • Hoe reageer ik als grensoverschrijdend gedrag zich toch voordoet in mijn organisatie?

Grenswijs is er voor wie beleid maakt, voor wie werkt met jongeren en volwassenen. Voor je doelgroep en je medewerkers.

 • Doe een snelle scan en ontdek waar je beleidsmatig kan op inzetten.
 • Vul of maak je beleidsplan in je persoonlijke inlogzone.
 • Oefen op casussen en ontdek hoe je (ped)agogisch reageert op grensoverschrijdend gedrag.

Waarom is dat nodig?

In elke organisatie worden er dagelijks grenzen overschreden. Dat gebeurt nu eenmaal als mensen samenleven, samenwerken, samen leren of samen spelen of samen sporten.

Maar om ernstig grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is een klimaat nodig waarin je het kan hebben over die grenzen. Waarin je kan benoemen wanneer iets niet oké is. Zo kan die persoon eruit leren om een volgende keer positief, oké gedrag te stellen.

Ernst van grenzen inschatten

Een van de onderdelen van de tool is het Grenswijs-systeem: een manier om naar grensoverschrijdend gedrag te kijken.

Kijk met je team met dezelfde criteria naar een situatie.

Geef samen een beoordelingskleur aan het gedrag:

 • groen is oké, fijn gedrag
 • geel gedrag is licht grensoverschrijdend
 • rood en zwart gedrag is ernstig tot zeer ernstig

Maak gedrag bespreekbaar en zet je team op één lijn. Het gesprek zet aan om groen gedrag te versterken en grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en er gepast op te reageren.

De beleidsdriehoek

Hoe we dat structureerden? De beleidsdriehoek is voor ons essentieel. Die vertrekt vanuit het idee dat beleid uit drie niveaus bestaat:

 • Het reactieniveau: weten hoe je op een incident reageert als het zich voor doet,
 • Het preventieniveau: weten hoe je grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen.
 • Het kwaliteitsniveau: een klimaat creëren waar je oké, fijn kan samenleven, of indien seksueel, waar fijn, oké seksueel gedrag kan gesteld worden.

Beleid maken, het is wijs. Grenswijs. Maak beleid én betrek je team!

beleidsdriehoek

Partners Grenswijs

Grenswijs kwam tot stand in een samenwerking tussen Sensoa, Icoba en Pimento en met steun van de Vlaamse Overheid. Meer dan 20 partners droegen bij.

Coördinerende partners

De coördinerende partners bewaakten mee de visie op grensoverschrijdend gedrag en integriteit: Sensoa, Icoba en Pimento.

Partners

De uitvoerende partners deelden hun expertise en werkten mee aan de inhoud van Grenswijs.

Çavaria, Ella vzw, Hogeschool UCLL, Mediawijs, Rode Kruis, Aditi, SAM vzw, Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten, I.T.E.R.

Werkten ook mee

Tal van organisaties gaven feedback en deelden hun ervaringen.

Axcent, de KADE, Wijkgezondheidscentrum, Cinemaximiliaan, Vivo vzw team diversiteit, ICES, Eric Noorthoorn zelfstandig onderzoeker, Prof. dr. Henk Nijman UCLL - Benny Leesen, Karus, Jeroen Cottenie, Het Gielsbos - Luc Vanherck, Thomas More - Tinne Vertommen, Pin vzw - Ness Stinis, ...