Maak omgangsregels voor jouw organisatie

De lijst die je volgt, helpt je om de huidige omgangsregels en -afspraken in kaart te brengen. Volgen we allemaal dezelfde afspraken, of is er veel onduidelijkheid? Hoe tevreden zijn alle betrokkenen over de wijze waarop we met elkaar omgaan? Daarnaast helpt de lijst je ook om tot goede afspraken te komen voor de toekomst.

Overloop de lijst en stel er volgende vragen bij

 • Hoe is dit geregeld op dit moment?
 • Hoe tevreden is de doelgroep daarover?
 • Hoe tevreden is de medewerker daarover?
 • Willen we dit behouden of wijzigen?
 • Wat zijn voorstellen vanuit de doelgroep?
 • Wat zijn voorstellen van medewerkers?
 • Wat spreken we hierover concreet af?

Benoem bij elke regel of afspraak duidelijk waarom ze er is. Soms gaan ze te ver. En ook al hebben ze de intentie om de veiligheid te beschermen, ze kunnen averechts werken als ze te strikt of te uitgebreid zijn. Zo kunnen te veel regels ervoor zorgen dat er geen veilige experimenteerruimte meer is voor de doelgroep en dat ze zich niet op een veilige manier kunnen ontwikkelen.

Lijst met thema’s waarover je omgangsregels- en afspraken kan opstellen

Algemeen

 • Aansprekingen
 • Kledij

Seksueel gedrag in de openbare ruimte

 • Hand in hand zitten
 • Op de schoot zitten
 • Zoen op wang
 • Zoen op mond
 • Tongzoen
 • Aanrakingen
 • Knuffelen

Seksueel gedrag privé

 • Porno
 • Masturbatie
 • Hulp bij masturbatie
 • Seks
 • Prostitutie
 • Seksuele hulp
 • Bezoek op de kamer
 • Aanrakingen lichaam
 • Aanrakingen gezicht
 • Aanraken geslachtsdelen
 • Aanraken borsten

Verzorging

 • Naaktheid
 • Bad en douche
 • Toiletbezoek
 • Intieme verzorging
 • Omkleden/verkleden
 • Toezicht
 • Privacy

Gender en seksuele oriëntatie

 • Holebiseksuele relaties
 • Gender

Veilig vrijen

 • Voorbehoedsmiddelen
 • Zwangerschap
 • Ouderschap
 • Hiv en soa

Niet-seksueel

 • Respect
 • Taalgebruik
 • Computer en telefoon
 • Kleding
 • Pesten
 • Lichamelijk contact
 • Hoe gaan groepsleiding en ouders met elkaar om?
 • Hoe gaan jongeren en groepsleiding met elkaar om?
 • Hoe spreek je elkaar aan?