Eerst een risicoanalyse

De werkgever is verplicht een risicoanalyse uit te voeren en op basis daarvan preventiemaatregelen te nemen. Die moet hij toevoegen aan het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en het arbeidsreglement.

De preventieadviseur

Daarnaast moet elke organisatie een interne dienst voor preventie en bescherming hebben en dus ook een preventieadviseur.

  • Vanaf 20 medewerkers moet de preventieadviseur iemand anders zijn dan werkgever.
  • Vanaf 50 medewerkers moet er een Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn. Dit comité waakt mee over het preventiebeleid en adviseert de werkgever. De werkgever formuleert voorstellen, gebaseerd op adviezen van zijn preventieadviseur en het CPBW.

Meer weten?