Binnen drie weken worden in jouw jeugdwerking nieuwe (vrijwillige) voorzitters verkozen. De laatste dagen lopen de gemoederen hoog op tussen de twee overblijvende kandidaten: Jante en Luiza (20 jaar). Beiden vertellen ze met enorm veel passie hoe graag ze dit engagement willen opnemen, maar ook waarom zij de enige, goeie kandidaat hiervoor zijn. Je weet dat Jante al enkele verhalen over Luiza verspreid heeft die niet allemaal waarheidsgetrouw zijn. Wanneer Luiza de verhalen te horen krijgt, stuurt ze een lang, grimmig spraakbericht naar Jante. Luiza is werkelijk razend.

We kijken naar het gedrag van Luiza.

handen die smartphone vasthouden

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie