Het ondersteuningsaanbod van ICES

Bestaat uit drie pijlers:

Beleidsondersteuning

Sportorganisaties (sportfederaties, sportclubs en lokale overheden) kunnen bij ICES terecht voor ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een beleid rond ethisch sporten.

Specifiek voor sportfederaties heeft ICES twee concrete tools: Leidraad Ethisch Sporten in het Beleidsplan van jouw Sportfederatie en de Checklist Gezond en Ethisch Sporten.

Daarnaast heeft ICES ook een toolkit voor sportclubs uitgewerkt met zes concrete stappen om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen en aan te pakken als club.

Voor elke stap zijn er instrumenten beschikbaar die de club kan aanpassen aan de eigen clubcontext.

Opleiding en bijscholing

ICES organiseert heel wat opleidingen en bijscholingen over sportethische thema’s voor zowel sportclubs, trainers, Aanspreekpersonen Integriteit (API’s), sporters en ouders.

Zij werkt hiervoor samen met erkende opleidingsorganisaties zoals Dynamo Project (Vlaamse Sportfederatie) en VTS Plus (Vlaamse Trainersschool).

Daarnaast kunnen sportorganisaties ook zelf contact opnemen met ICES om een opleiding aan te vragen via vorming@ethischsporten.be.

Een overzicht van beschikbare opleidingen vind je op de website.

Case-ondersteuning

Aanspreekpersonen Integriteit (API’s) kunnen bij ICES terecht voor advies en ondersteuning bij het behandelen van cases. Dit gebeurt steeds op een vertrouwelijke manier via de case-ondersteuner.

Sinds januari 2021 bestaat er ook een Vlaams Sporttribunaal. Dit overkoepelend tuchtorgaan behandelt cases grensoverschrijdend gedrag van de aangesloten sportorganisaties.

Meer info: www.vlaamssporttribunaal.be.

Tool in de kijker: Sport met grenzen op jongerenmaat

sporten met grenzen op jongerenmaat

ICES zet al geruime tijd in op het gebruik van het Sport met Grenzen Vlaggensysteem in de sportsector. Dit was vooral gericht naar volwassenen en API’s.

Sinds kort is er nu ook een nieuwe tool beschikbaar om met jonge sporters tussen 12 en 18 jaar over grensoverschrijdend gedrag te praten.

Via Sport met Grenzen op jongerenmaat stimuleren we jongeren om:

  • na te denken over wat ze oké vinden en wat niet;
  • na te denken over hoe te reageren op situaties die ze al dan niet oké vinden;
  • te praten over individuele verschillen rond hoe ze situaties beleven;
  • te weten waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of klachten.

Iedereen die met jongeren werkt in de sportsector kan hiermee aan de slag. Je kan het gebruiken als activiteit tijdens sportstages, sportkampen, trainingen,… en zo op een laagdrempelige manier bewustwording & openheid creëren.

Meer info vind je hier.

Contact

Wil je graag meer weten over het Centrum Ethiek in de Sport? Op de website vind je alle info.

Je kan daarnaast ook mailen naar info@ethischsporten.be of bellen 09 243 11 36.

Via onze sociale mediakanalen en nieuwsbrief blijf je steeds op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes en projecten.

Meer weten?