Isabel is stagiaire binnen de jeugdhulp. Ze neemt een cliëntgesprek over van een collega die onverwacht ziek is. Marina, de jongere in kwestie, reageert hier heftig op: “Rot op! Ik wil jou niet spreken. Els is mijn persoonlijke begeleider, jij bent maar een stagiaire!” Marina slaat vervolgens met haar vlakke hand op de deurpost – BAM! - en roept: “Je bent bang voor mij, hé?”.

Ze is erg overstuur. Marina heeft een moeilijke periode achter de rug en rekende erg op het gesprek met haar begeleidster. Isabel schrikt, maar probeert het uit te leggen.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie