Een stagiair vraagt aan de groep die hij begeleidt of hij hen kan helpen bij hun groepsopdracht. Een meisje van de groep reageert: “Hahaha, daar kunnen we zeker nog veel van leren. Feedback van een stagiair!”

De stagiair vraagt wat ze bedoelt. Het meisje zegt: Niks! Maar even eerlijk … is dit nu echt uw droomjob? Niet echt ambitieus of wel? Haha, grapje hoor … Ik mag toch wel een grapje maken?”

meisje wijst naar camera en lacht

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie