STAP 1: KIES EEN REGEL OF AFSPRAAK

De deelnemers kiezen elk een regel of afspraak die niet goed werkt of waar ze weerstand rond voelen bij zichzelf, bij collega’s en/of bij doelgroep. Een regel die wat ondergesneeuwd is, waar je het nut niet meer van inziet of die stof doet opwaaien.

STAP 2: DEEL DIE

Iemand begint en licht de afspraak toe waar men het met de groep over wil hebben.

STAP 3: WELLES NIETES

Hang twee flipover-vellen op.

Schrijf op de eerste een korte zin die de afspraak bevestigt. Bijvoorbeeld: 'We registreren agressie-incidenten wel, want …’

Op het tweede vel schrijf je een korte ontkennende zin. Bijvoorbeeld “We registreren agressieincidenten niet, want …”

STAP 4: ARGUMENTEER

Laat alle deelnemers argumenten geven voor de een of de andere zin en noteer die op de betreffende vellen. Zijn er meer dan 6 deelnemers? Geef elk enkele post-its en laat ze per post-it een argument noteren die ze op de flap kunnen gaan plakken.

STAP 5: OPNIEUW NALEVEN, AANPASSEN OF SCHRAPPEN?

Bespreek wat er op de flappen werd verzameld. Hoe verhouden de argumenten zich tot elkaar? Kan je daarmee meteen naar een conclusie of nieuw geformuleerde afspraak? Of moet er net nog meer gedebatteerd worden? Of ga je stemmen?

Bron: Hulpmiddel voor implementatie Arbocatalogus Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg 2015.