Sanne is 35 jaar. Ze heeft ernstig meervoudige beperkingen en heeft bij vrijwel alles ondersteuning nodig. Haar ouders vertellen: ‘Sanne heeft hulp nodig bij het eten. Het gaat heel langzaam, je moet er veel geduld voor hebben en het kost tijd. Dat heeft de begeleiding lang niet altijd. Ze helpen haar wel, maar meestal te kort. Ze hebben het ook erg druk. Maar Sanne eet daardoor toch regelmatig minder dan ze nodig heeft. We zien dat aan wat er overblijft op haar bord. En ze is al zo mager. Als wij haar helpen eet ze veel meer. We hebben dit al regelmatig aangekaart, dan zeggen ze dat ze hun best doen, maar er verandert niets. Tegelijk willen we niet teveel zeuren. Straks vinden ze ons lastig en reageren ze dat op Sanne af door minder goed voor haar te zorgen.. ’

hand brengt eten naar mond

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie