Scan je beleid

Eerste stap: doe de quickscan van het beleidsplan. Aan de hand van tien stellingen krijgt de beleidsmaker zicht op de stand van zaken en, afhankelijk van het antwoord, een aanbeveling, met links naar hoe men zo’n aanbeveling uitvoert. Voorbeelden van die stellingen zijn “Mijn organisatie spoort risico’s op van grensoverschrijdend gedrag” of “Mijn organisatie geeft richtlijnen om te reageren op een incident”.

Maak je beleidsplan

De volgende stap is ‘Maak je beleidsplan’, waarvoor de beleidsmaker persoonlijk inlogt. Men krijgt opnieuw de tien vragen voorgeschoteld, maar deze keer formuleert de beleidsmaker zelf een antwoord en werkt zelf acties op maat uit, zodat het bij de noden aansluit. Dit voorstel stuurt mennaar de collega’s door zodat zij mee aan de slag kunnen. Zo behoudt de beleidsmaker het volledige overzicht over de stand van zaken.