voorbeeld woonzorgcentrum

voorbeeld opvangzorgcentrum nieuwkomers

voorbeeld voorziening personen met een beperking

Dominiek Savio biedt zorg en ondersteuning in de voorziening en in de eigen omgeving aan jongen, kinderen en volwassenen met een beperking.