Invuldocument handelingsprotocol

Bereid je gesprek voor en noteer je relevante informatie hier. Gebruik dit document om:

  • de situatie in kaart te brengen
  • de ernst van de situatie in te schatten
  • advies in te winnen en de situatie op te volgen
  • nazorg te concretiseren en te evalueren
  • verbeteracties te formuleren op beleidsvlak

asielsector

Rode Kruis Vlaanderen en Sensoa maakten een handelingsprotocol seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de asielsector. Ontdek hier zowel de versie om in te vullen als een voorbeeld van een schematisch overzicht.

sexting onderwijs

Dit handelingsprotocol maakte een school voor de leerlingenbegeleiders. Het is specifiek toegepast op grensoverschrijdende sexting.

Maak een handelingsprotocol op maat van jouw organisatie