Een beleid grensoverschrijdend gedrag of toch kiezen voor 1 thema?

Grenswijs zet je op weg om een beleid grensoverschrijdend gedrag te maken

  • Doe de quickscan en kom te weten waar je organisatie beleidsmatig kan op inzetten.
  • Creëer een beleidsplan voor je organisatie.
  • Ontdek de 6 W’s: 6 fasen om je integriteitsbeleid te ontwikkelen en te verankeren.

Wil je meer weten over 1 deelthema?

Op zoek naar organisaties met sectorspecifieke kennis?

Lees hier welke organisatie je in jouw sector kan ondersteunen.

Procesondersteuning nodig bij seksueel beleid?

Tijdens een online intake leren we de noden kennen van jouw organisatie. Op basis van de quickscan en deze intake adviseert Sensoa een traject.

Een procesbegeleider ondersteunt en adviseert het beleidsproces, jouw interne werkgroep implementeert.

Mogelijke acties waarbij ondersteuning mogelijk is tijdens vraag- en antwoordsessies:

  • het opstellen van een visie op gewenst en ongewenst gedrag
  • het concretiseren van maatregelen na een incident (inclusief zorg, herstel, leerkansen, tucht)
  • het opleiden van een aanspreekpersoon integriteit
  • een vorming over het Vlaggensysteem (seksueel grensoverschrijdend gedrag)

Na een procesbegeleiding:

  • zit je team op eenzelfde lijn over wat grensoverschrijdend is en wat niet (aan de hand van het Grenswijs systeem);
  • krijg je antwoorden op concrete vragen (zoals hoe concreet preventie organiseren, hoe maatregelen na een incident concretiseren, …);
  • heb je een gedragen reactie-, preventie- en kwaliteitsbeleid.

Lees er hier alles over.

Werk je in het onderwijs en wil je focussen op het opstellen van een leerlijn? Lees hier hoe de Sensoa-procesbegeleiding eruitziet om een leerlijn relaties en seksualiteit op te stellen.

Procesondersteuning nodig bij beleid grensoverschrijdend gedrag of agressie?

Check eerst of je beroep kan doen op de diensten van Icoba. Is dat zo? Dan kan je Icoba kosteloos inschakelen als klankbord of met middelen van Icoba beroep doen op een procesbegeleider om jouw agressiebeleid te ontwikkelen of te verbeteren.

Lees er hier alles over

Procesondersteuning nodig bij beleid pesten?

Waar ligt de grens tussen een onschuldig plagerijtje en pestgedrag? Hoe herken je de signalen? En hoe ga je ermee om? Sneller én beter leren inspelen op pestgedrag is de beste manier om het te voorkomen.

Een respectvolle groepssfeer met weerbare kinderen, jongeren én volwassenen ligt aan de basis van een leefbare groep, school en organisatie zonder pesten.

Pimento ondersteunt je organisatie graag om permanent te bouwen aan een duurzaam kader waarin iedereen zichzelf kan zijn.

In een intakegesprek komen we te weten waar de noden van je organisatie liggen, om op basis daarvan sessies op maat uit te werken.

In deze sessies wordt samen nagedacht over en gewerkt aan een gedragen visie over (cyber)pesten, een doelstellingenkader en een actieplan. Hierin proberen we zo concreet mogelijk te gaan, zodat het nadien duidelijk is welke stappen wanneer en door wie gezet moeten worden.

We nemen hier graag de stem van jongeren mee. Op maat van jouw organisatie bekijken we hoe deze jongerenparticipatie eruit kan zien.