Een pestbeleid werkt aan een positief klimaat

Een sterk en ingrijpend beleid tegen (cyber)pesten combineert acties en initiatieven die het positief klimaat bevorderen. Ze verhogen daarnaast ook de veerkracht en de weerbaarheid van de betrokken, zowel offline als online.

Je doet dit bijvoorbeeld door een visie te hebben op gewenst gedrag, door te benoemen welk gedrag ongewenst is, door deze visie om te zetten in verbindende activiteiten, afspraken over (online) privacy, in te zetten op participatie, …

Een pestbeleid zet in op het voorkomen van de (cyber)pest problematiek

Een sterk en ingrijpend beleid tegen (cyber)pesten combineert acties en initiatieven die het positief klimaat bevorderen. Ze verhogen daarnaast ook de veerkracht en de weerbaarheid van de betrokken, zowel offline als online.

Je doet dit bijvoorbeeld door een aanspreekpersoon integriteit te installeren, vorming over pesten en diversiteit te organiseren, zoveel mogelijk aanleidingen, frustraties en risico’s weg te werken, …

Een pestbeleid omvat hoe we gepast reageren op (cyber)pestincidenten

Een reactiebeleid bouwt verder op het preventiebeleid. Het bepaalt hoe met een incident kan worden omgegaan en welke nazorg er voorzien moet worden.

Je doet dit bijvoorbeeld door te concretiseren hoe je reageert op pesten, door zorg en herstel te concretiseren na een incident, een stappenplan op te stellen, etc...